Srpen 2018

Hlasový překladač řeči Anobic 7000

25. srpna 2018 v 7:12 | ECTACO.CZ

Slovníky pojmů spojených s různými profesemi, oblastmi života, tematickými okruhy a podobně (např. počítače, atomová energie, zemědělství a podobně). Unikátní výslovnost lektorem všech anglických a německých slov, frází a výrazů. Tento slovník ovládáte hlasem bez připojení k internetu.Česko-španělský elektronicky překladač Anobic VT

9. srpna 2018 v 20:00 | ECTACO.CZ

Tento španělsko-český a česko-španělský elektronicky překladač Anobic VT je praktická a jednoduchá pomůcka pro turisty, kteří se potřebují dorozumět v nejběžnějších situacích.


Z globálního hlediska pak španělština platí za jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Podle počtu uživatelů jí patří v jazykovém žebříčku 5. místo po suverénní čínštině, globální angličtině, muslimské arabštině a hindštině.
Španělsky se tedy domluvíte nejen na evropském kontinentě, tj. ve Španělsku, kde španělština vznikla, ale i v Americe, kde se španělsky mluví ve většině zemí Střední a Jižní Ameriky, ale i na jihu Spojených států, a to díky velké vlně legálních i ilegálních přistěhovalců ze sousedního Mexika.


Dịch thuật điện tử người Séc-Việt Anobic VT

7. srpna 2018 v 13:23 | ECTACO.CZ

Dịch Anobic VT có thể nhận ra giọng nói của bạn và sau đó dịch nó trong thời gian thực đến một số lượng lớn các ngôn ngữ mà làm cho nó một công cụ tuyệt vời cho việc đi lại ngôn ngữ, nghiên cứu độc lập, mua sắm, kinh doanh. Nó dịch các từ của bạn trực tiếp và do đó làm cho bạn cảm thấy như bạn đang giao tiếp trực tiếp với người khác. Nhờ có thiết kế nhỏ thực tế là rất di động, bạn có thể đặt trong túi, ví của bạn hoặc tương tự. Nó hoạt động trên một nguyên tắc đơn giản và trực quan. Đơn giản chỉ cần chạm vào nút giữ trên thiết bị trong lời nói, sau đó buông tay và các thiết bị sẽ lập tức chuyển trực tiếp đến từ mong muốn. Không có tốt hơn cảm giác đi du lịch mà không căng thẳng và phức tạp trên toàn thế giới với 35 ngôn ngữ trong túi của bạn theo nghĩa đen.

Nếu bạn muốn một cái gì đó được dịch sang ngôn ngữ khác, chỉ cần nhấn và giữ nút màu xanh trên micro và hét lên sau khi ông nghỉ ngơi. Trong vòng 1-2 giây, người dịch sẽ dịch tin nhắn của bạn ở dạng văn bản được hiển thị trên màn hình và cũng sẽ báo cáo tin nhắn này ở dạng âm thanh. Nếu bạn muốn chuyển dịch những gì bạn nói người khác, chỉ cần nhấn và giữ nút đỏ trên micro và hét lên sau khi ông một lần nữa để phát hành. Toàn bộ quá trình là vô cùng đơn giản.

Bạn có thể sử dụng thông dịch viên bằng giọng nói này trong tất cả các tình huống có thể xảy ra. Khả năng cơ động dễ dàng của nó, sự đơn giản là một lợi thế lớn đến nỗi bạn không còn phải lo lắng về việc giao tiếp bằng ngoại ngữ nữa. Các tình huống căng thẳng chúng tôi ở nước ngoài đột nhiên dễ dàng hơn và không có biến chứng. Đặt chỗ, nhà hàng, cảnh sát hoặc hải quan, bác sĩ, tai nạn hoặc biến chứng bất ngờ khi đi du lịch.

http://www.ectaco.cz/prekladac-anobic-vt-ectaco-cz.phpČesko-Vietnamský elektronicky překladač Anobic VT | ECTACO.CZ

7. srpna 2018 v 12:04 | ECTACO.CZ
Tento překladač Anobic VT38 pro obousměrný překlad větje určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je vietnamština a chtějí se zdokonalit v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy, které jsou pro české rodilé mluvčí samozřejmostí.
Dịch này Anobic VT được thiết kế cho tất cả những người mà tiếng việt và muốn cải thiện trong tiếng anh. Mục đích là để tạo điều kiện cho sự định hướng cơ bản, từ và tên, và nâng cao mở rộng từ vựng hoặc làm rõ một điều, đó là cho người bản xứ phổ biến.