Květen 2015

C-pen 3.5 Skener

20. května 2015 v 15:36 | ECTACO

info ECTACO

C Technologies AB Letter:

Dear Friends, I regret to have to inform you that the Anoto Group AB has decided to discontinue C Technologies AB, which include C-Pen related business.

The C-Pen brand and company IP will however be acquired by C Technologies management and business will be re-established in a new company. There will however be implications, especially with regards to product supply, until we have all formalities and supplier agreements in place.

translate by Google

C Technologies AB Letter:

Vážení přátelé, musím s politováním vás musím informovat, že Anoto Group AB se rozhodla přerušit C Technologies AB, která patří C-Pen související podnikání.

C-Pen značky a společnost IP však bude získána prostřednictvím managementu a podnikání C Technologies bude znovu zřízen v nové společnosti. Tam však budou důsledky, a to zejména s ohledem na dodávky výrobků, dokud nebudeme mít všechny formality a dohody dodavatele v místě.