Říjen 2012

ECTACO ČR | Na cizí jazyky nikdy není pozdě

20. října 2012 v 7:13
Schopnost domluvit se cizím jazykem je dnes jedním z hlavních faktorů, které významně ovlivňují úspěch a spokojenost jak v profesním, tak i osobním životě. Pro národy, jejichž jazyky nepatří mezi ty "světové", to platí dvojnásob.
V České republice v současnosti více než polovina obyvatel žádný druhý jazyk neovládá, i když je nutné zmínit, že úroveň znalosti cizích jazyků se podle lektorů jazykových škol stále zlepšuje.

Vůle ke studiu je malá

Jak vyplynulo z výsledků loňského sociologického výzkumu Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) - schopnost a vůle učit se jazykům není v Česku příliš velká, přestože si lidé důležitost znalosti cizích jazyků uvědomují.
Elektronické slovníky a překladače ECTACO.

Jedním jazykem (mimo mateřštiny) se v České republice domluví 27 %, dvěma jazyky 14 % a třemi nebo více jazyky 5 % dotázaných obyvatel. Nejčastěji lidé ovládají angličtinu, druhým jazykem je němčina. Mezi oběma jazyky u nás existuje velká spojitost, neboť z těch, kdo mluví dobře anglicky, 44 % mluví dobře i německy a naopak z těch, kdo mluví dobře německy, 54 % mluví dobře i anglicky.

Znalost jazyků pomáhá při hledání práce

Znalost jazyka je v současné době velmi důležitá zejména pro pracovní uplatnění, ale podle lingvistů přináší člověku užitek i v jiných oblastech. Například posiluje argumentační dovednosti, obecně pomáhá zlepšit studijní výkon, a také posiluje a zároveň "otevírá" mysl.
Jazykové znalosti uplatníte nejen v práci, ale také při cestování, studiu, poznávání historie i při svých zájmech apod. Způsobů, jak se cizí jazyk naučit je řada, záleží na vůli a na tom, co vám vyhovuje.

Ani v dospělosti není pozdě

Pro dospělé není zvládnutí cizího jazyka jednoduché. Vyžaduje to spoustu času, práce, píle a neustálé motivace. Ale dá se to zvládnout. Počáteční nadšení mnohdy rychle opadne, a tak se velká většina dospělých často stává věčnými začátečníky.
Neházejte ale flintu do žita; pokud se do toho chcete znovu pustit, zapomeňte na negativní zkušenosti a zkuste to znovu. Ostatně, i když začínáte už poněkolikáté, věřte tomu, že se neustále posouváte dál a dál. Při každém novém začátku si totiž prohlubujete dříve nabyté znalosti a k nim přidáváte něco nového.