Červenec 2012

ECTACO/C-Pen 3.5 a Google Nexus 7

28. července 2012 v 9:08 | ECTACO

Video: ECTACO/C-Pen 3.5 a Google Nexus 7

ECTACO ČR | Bilingvní dítě bývá nadanější a v životě úspěšnější

18. července 2012 v 7:43 | Ing. Bc. Lucie Paclíková, DiS.


V pěti letech se okno raného učení zavírá. Je to období, kdy si děti osvojí svou mateřštinu (nebo mateřštinu druhého rodiče) a pomalu začnou ztrácet schopnost naučit se další jazyk bez "učení". Vždy, když dítě přijde do styku s cizím jazykem, zdokonaluje se u něj i vývoj primárního jazyka a jeho celkové kognitivní schopnosti. Přestože vědci dál zkoumají, jak snadno a rychle si dítě osvojuje jazyk, odborníci se již shodli na nutnosti upustit od myšlenky, že bilingvismus může být pro malé dítě matoucí. Tuto hypotézu jednoznačně vyvrátili ve své studii Elizabeth Pealová a Wallace Lambert na McGill University v Montrealu, v níž dokázali, že bilingvní děti mají nad monolingvními obecně převahu ve velké řadě inteligenčních testů a různých stránek úspěchů ve škole..

O souvislosti mezi bilingvismem a lepším IQ hovoří i výsledky výzkumu týmu dr. Andrey Mechelliho z University College London otištěné v časopise Nature, které dokázaly, že hustota šedé kůry mozkové na snímcích levé části mozku byla u bilingvních dětí větší než u dětí, které mluvily jen jedním jazykem. Levá strana mozku zpracovává informace a kontroluje různé aspekty smyslového vnímání, paměti a řeči. Dr. Mechelli zjistil, že zvýšení hustoty je nejvýraznější u dětí, které se naučily cizí jazyk do pěti let.

Období krátce po narození a rané dětství poskytuje ideální příležitost, kdy můžete své dítě zcela ponořit do cizího jazyka. Děti získávají schopnost porozumět mnohem dříve, než se naučí mluvit, a prostředí bohaté na jazyky je pro ně velmi přínosné. Je to proto, že se učí poslechem. Z výzkumu je patrné, že čím více slov děti slyší, tím rychleji se naučí mluvit. Častý každodenní styk se slovy a aktivní sociální zapojení pomáhají k dokonalejšímu vývoji mozkových drah, které podporují učení jazyků. Nejlepší je samozřejmě aktivní učení založené na interakci s dítětem, která probíhá v angličtině. Pro miminka a batolátka nepřichází v úvahu (a ani nejsou nutné) typické školní hodiny angličtiny.

Stačí mluvenou angličtinu zařadit do běžného života. Používáme ji při hrách, při jídle, při koupání, oblékání, přebalování, jízdě autem i při procházce v parku. Vhodným doplňkem je i pasivní učení pomocí přehrávání písniček a videí, ve kterých vystupují rodilí mluvčí. Stejně jako v mateřštině můžeme hovořit o čemkoli, co dítě zajímá. Není třeba čekat, až si dítě osvojí jedno téma, než přejdeme na druhé. Pokud dítě bude denně vystaveno takovémuto aktivnímu a pasivnímu učení angličtiny (nebo jakéhokoli jiného jazyka), osvojí si porozumění a později i výslovnost naprosto přirozeně.

I když rodiče umí skvěle anglicky, či dokonce je někdo z rodičů rodilý mluvčí, jednoznačně i za těchto podmínek doporučujeme dítě umístit do předškolního zařízení s výukou v anglickém jazyce (tedy i za účasti učitelů rodilých mluvčí). Dítě si pomalu začne osvojovat nejen základní fráze a termíny, ale začíná pomalu v cizím jazyce uvažovat, což je ten největší benefit, který si děti mohou z takové školky odnést. Tento cíl může být dosažený pouze tehdy, pokud má každý učitel na starosti maximálně 6 dětí a s dětmi cíleně pracuje po určité období (zpravidla min. 1 školní rok). Děti si navíc začnou osvojovat návyky, kterou mohou získat jen v kolektivu s denním režimem.


ECTACO ČR | Kdy je nejlepší začít s výukou cizích jazyků u dětí předškolního věku?

18. července 2012 v 7:38 | Ing. Bc. Lucie Paclíková, DiS.

Chcete svým dětem zajistit, aby nemusely s cizími jazyky bojovat jako vy nebo vaši rodiče? Pak asi přemýšlíte o tom, kdy je s nimi nejlepší začít. Výuka cizích jazyků v předškolních zařízeních má mnoho podob. Rodičům se v dnešní době nabízí celá řada alternativ, jak dítě připravit na vstup "do života" jazykově vybavené. Výuka cizích jazyků je v současné době stále populárnější, neboť stále nové školky či jiná předškolní zařízení zaměřující se na výuku cizích jazyků vznikají a tím se nabízí rodičům možnost srovnání a výběru toho nejoptimálnějšího z jejich pohledu.

Vývoj řeči u dětí je opravdu fascinující záležitost. Všichni velmi dobře víme, že miminka a batolátka se naučí svou mateřštinu bez jakýchkoli jazykových hodin. Většina z nich si také hned od začátku osvojí správnou výslovnost a zvládne i složitou gramatiku bez toho, že by ji studovala. Výuka cizích jazyků a učení řeči je pro ně naprosto přirozenou součástí vývoje.

Jakmile se osvojování jazyka v rámci výuky cizích jazyků rozběhne, věnuje mozek energii jiným věcem a nepoužívané funkce slábnou. Miminka slyší hlas své matky ještě před narozením a jako novorozenci snadno poznají rytmus svého rodného jazyka. Dítě rozumí zvukům všech jazyků na celém světě a dokáže je rozlišit hned po narození. Nejmenší součásti zvukové stránky řeči či základní stavební kameny jazyka se nazývají fonémy a z opakovaných studií plyne, že dospělí nejsou ke vnímání fonémů naladěni tak dobře jako nemluvňata. Schopnost rozlišit mezi jemnými fonetickými rozdíly hlásek v jiných jazycích, která umožňuje naučit se bezchybnou výslovnost, se ale vytrácí již kolem 6.-9. měsíce života.

Nemluvňata a malé děti mají již od narození neuvěřitelnou schopnost učit se a jedinečné vybavení na to osvojit si základní stavební kameny jednoho či více jazyků. Mozek při svém vývoji mimovolně mapuje zvuky a obrysy jazyků, které jej obklopují, a zaznamenává zvukové vzory a jemné rozdíly mezi zvuky. Je to ideální doba, kdy děti seznámit s cizími jazyky a povzbudit je k učení více jazyků.
ECTACO Info | Se znalostí cizích jazyků jsou Češi na štíru, v cizině se jich nedomluví ani polovina

15. července 2012 v 9:55
Novinky.cz

Češi se v rámci Evropské unie řadí ve znalosti cizích jazyků spíše k podprůměru. Alespoň jedním cizím jazykem je u nás schopno mluvit 49 procent lidí, zatímco evropský průměr je 54 procent. V průzkumu Eurobarometru nás to řadí na 19. místo ze 27.Proti roku 2005 se v Česku podle dat Eurobarometru počet lidí schopných hovořit nejméně jedním cizím jazykem snížil o 12 procent, což je jeden z největších zaznamenaných poklesů. Větší pokles už byl jen na Slovensku(17 procent), kde ale jednu cizí řeč ovládá 80 procent lidí.

Je otázkou, jak se Češi i Slováci vzájemně postavili ke svým jazykům. Zejména pro starší generace totiž domluva v kterémkoliv z obou jazyků bývalého Československa nepředstavuje problém a zároveň je nepovažují za cizí.

Čtvrtina Evropanů zvládne dvě cizí řeči

Nejméně dva jazyky kromě mateřštiny na konverzační úrovni ovládá v ČR 22 procent lidí (průměr v EU je 25 procent) a tři jazyky šest procent (průměr v EU je deset procent).

Zatímco v Česku žádnou cizí řečí nehovoří 51 procent lidí, tak průměr v EU dosahuje 46 procent. Například v Lucembursku se to týká pouhých dvou procent obyvatel, zatímco v Maďarsku naopak 65 procent lidí.

Průzkum také ukázal, že naprostá většina lidí si uvědomuje užitečnost znalosti cizích jazyků. Pro 98 procent dotázaných je ovládání cizích řečí pro jejich děti přínosem z hlediska budoucnosti.

Nejrozšířenější mateřštinou je němčina

Eurokomisařka pro vzdělání Andrulla Vassiliuová ocenila fakt, že si lidé uvědomují důležitost jazykových znalostí. "Je však třeba také udělat více pro to, aby se výuka a studium jazyků zlepšily," zdůraznila.


Mezi nejrozšířenějšími cizími jazyky na prvním místě figuruje angličtina (38 procent), následovaná francouzštinou (12 procent) a němčinou (11 procent). Angličtina je nejvíce rozšířenou cizí řečí v 19 z 25 států EU, v nichž není úředním jazykem (EU kromě Británie a Irska).

Nejrozšířenějším mateřským jazykem v EU je mezi lidmi němčina (16 procent), za níž následují italština s angličtinou (13 procent).


ECTACO.CZ | Tisíce Čechů jezdí místo dovolené na letní jazykové kurzy

15. července 2012 v 8:08
Novinky.cz

Zájem o letní jazykové kurzy v zahraničí opět roste, tisíce Čechů je berou jako alternativu dovolené. Podle jazykových agentur patří mezi nejžádanější výuka angličtiny v Británii, ale také na Maltě nebo v Irsku.

...Jazykový kurz v cizině není levná záležitost, například dvoutýdenní kurz s nízkou intenzitou výuky ve Velké Británii stojí včetně ubytování v rodině kolem 30.000 korun...Překvapený!!!!


Slovnik ECTACO ECz 900 Deluxe (Cena: ...tel.603383387)Smějící se
Slovnik ECTACO Partner ECz900 Deluxe
Překladové slovníky jsou bezesporu velice užitečnými pomocníky jak na cestách do zahraničí, tak také při studiu cizích jazyků. Jednotlivé překladové slovníky, které jsou k dostání na trhu, se liší zejména v počtu překládaných jazyků a ve velikosti slovní zásoby - počtu uložených slov a frází. Jednoduché překladové slovníky obsahují pouze několik desítek tisíc slov, zatímco kvalitní překladové slovníky obsahují stovky tisíc slov plus desítky tisíc nejpoužívanějších vět. Další velice důležitou funkcí, v které se liší jednotlivé překladové slovníky, je hlasový výstup. Při studiu cizích jazyků je velice důležité vědět, jak se které slovo řekne, neboť většina cizojazyčných slov se jinak píše a jinak vyslovuje. Velice užitečný hlasový výstup je většinou známkou kvalitního překladového slovníku. U hlasového výstupu ještě také záleží na kvalitě hlasového výstupu, například, zda jsou slovo namluvena rodilým mluvčím.


Zákazník ECTACO

14. července 2012 v 8:18
....aj s odstupom casu sa rad vraciam k nasmu prvemu kontaktu, ked som sa rozhodoval, ci kupit a ak ano, pre aky konkretny prekladac sa rozhodnut. Prave som sa vratil z dlhsej zahranicnej pracovnej cesty, kde som ako pracovny jazyk pouzival anglictinu a musim povedat, ze Vami odporuceny prekladac mi bol po cely cas vyznamnym pomocnikom. Takze tuto kratku spravu prosim zoberte na vedomie s tym, ze sa chcem este raz podakovat za Vas profesionalny pristup....

S vdakou a uctou ostava
Milan S.ECTACO.CZ | Copy, Save, Listen and Learn - C-Pen.3.5 for Android (Video)

11. července 2012 v 19:56
With C-Pen 3.5 you can scan and OCR (character recognition) printed text into your computer. A brief sweep with your C-Pen and the text instantly appears in any open application on your computer. Easy to use with e.g. translation software, text-to-speech applications, internet banking, etc. These applications are NOT included in this package but check here for available solutions.
ECTACO Info | Elektronické versus tištěné knihy

11. července 2012 v 19:45
Už několik let s neutuchajícím zájmem sledujeme, jak se největší světové vydavatelské domy a internetová knihkupectví pomalu ale jistě obracejí po větru, který vane směrem od tištěných knih k jejich elektronickým sestrám. Současně s tím se (nejen) v českém prostředí rozeznívají kritické a odsuzující hlasy, které prosazení a rozšíření e-knih odmítají.
ECTACO JetBook Color
Protiargumenty jsou většinou stále stejné -elektronická knihanevoní papírem, chybí hmatový vjem při listování, elektronické knihy nelze zařazovat do knihovničky v obýváku, ze čtení e-knih bolí oči … Část těchto argumentů je sice nevyvratitelná (elektronická kniha opravdu nikdy nebude vonět jako potištěný papír), ale nejde o tak zásadní nedostatky, s nimiž by nebylo možné se smířit (vůně přece nikdy nebyla u knihy tím nejdůležitějším aspektem). Řada vyslovovaných argumentů je ale založena na mýtech, nepochopení a neinformovanosti, jako např. velmi silně zakořeněná představa, že čtením e-knihy se kazí oči jako stejně jako díváním se na monitor či displej (!!! Cool).

Negativní názory nae-knihyobvykle vyvrátí teprve osobní zkušenost s tzv. čtečkou e-knih, která většinu odpůrců překvapí. Většina těchto zařízení je totiž založena na bázi e-inku, tedy elektronického inkoustu, jehož zobrazovací metoda se od klasických monitorů a displejů diametrálně liší. Vlastnosti zobrazeného textu jsou tak ve výsledku více než příjemné - je viditelný i na nejostřejším slunci, ze všech úhlů pohledu, na rozdíl od běžné knihy si může uživatel přizpůsobit velikost písma, v textu lze vyhledávat, vepisovat do něj poznámky, vkládat záložky apod. Práce s e-knihou je tedy velmi praktická a klasické knize se tak po boku objevuje velká konkurence.