Květen 2010

Scaner C-Pen 20/ECTACO

13. května 2010 v 13:22 | Alex Porp
Přístroj splní úlohu ručního skeneru. Díky jednoduché obsluze a také malým rozměrům, je velmi nápomocný v každodenní práci na úřadě, ve škole, v domácnosti ....C-Pen 20 skenuje nejen tištěný text, ale také bankovní čárové kódy.
Skenerom C-Pen 20 je možné jednoduchým způsobem zadávat do počítače text z knih, dokladů a článků. Díky tomu je práce s doklady ještě více lehčí. C-Pen 20 umožňuje rychlé a lehké zadávání tištěných dat do počítače, proto je též často využíván osobami, které si cení pohodlného šetření časem a taktéž se starají o pracovní komfort.
Svým vzhledem připomíná fix se zabudovaným USB kabelem. Skenování textu vykoná přesunutím zařízením přes tištěný text. Naskenovaný text se ukáže v počítači ve vybrané aplikaci, na místě, kde byl postaven kurzor myši.
Je třeba zdůraznit rychlost načítání, která je 15 cm/s a taktéž rychlost vysílání dat. Kromě tištěného textu (také polského), C-Pen 20 čte písmena, jednorozměrné čárové kódy a také oficiální bankovní znaky: OCR-A, OCR-B i MICR (E13B). Zpracovává text o velikosti 5-22 bodů napsaný v 167 jazycích. Propojení s počitačem se uskutečnuje pomocí sériového kabelu, který je v základní sestavě. Hlavní charakteristikou skaneru C-Pen 20 jsou miniaturní rozměry (131x19x31 mm) a hmotnost pouhých 80 g včetne USB kabelu. Velikost skenovaneho pisma může být v rozmezi 5-22 tiskových bodů.

Možnosti:

Zadávání údajů z faktur pro finančně-účetní systémy.
Přímé zadávání tištěných informací do databáze dat.
Čtení a ukládání tištěného textu včetně diakritiky do elektronické podoby (Skenování částí textu z tištěných materiálů takových jako: knihy, časopisy, doklady pro vědecké a výzkumné účely, vizitky.)
Skenování textů do překladatelských aplikací.
Umožňuje osobám s disleksií zadávání textu do počítače, který je následně zpracovaný programem měnícím text na reč*.
Zadávání dat pro internetové účetnictví.
Čtení číslic 0-9
Plná podpora českého jazyka. C-Pen 20 je navíc schopné rozpoznat 167 jazyků.
Rozlišení čárových kódů v logistických pracích.
Komunikaci (PC, PDA, mobilní telefon)
Konfigurovatelná funkční klávesa
Příjemné uživatelské prostředí s mnohými doplňujícími  funkcemi

Elektronický slovník nebo papírový???

7. května 2010 v 13:11 | Alex Porp
V tomto článku budeme se snažit porovnat dva různé typy slovníků - elektronické a papírové. Za základnu elektronických slovníků, vemen elektronické kapesní slovníky, které mohou být použity kdykoliv a kdekoliv.
"Elektronický kapesní slovník" či "elektronický kapesní překladatel" se staly běžnými pojmy. Při tom slovo "elektronický" charakterizuje svůj objekt na tolikéž povrchně, nakolik opačný mu atribut "papírový" - tradiční slovníky. Obvykle předpokládá, že elektronický slovník - je zavedený do něho papírový slovník, který je vybaven pohodlnými prostředky vyhledávání, zobrazování a překladu.
Dříve než přejdeme k možnostem elektronických slovníků, se zastavíme na problematice klasických "papírových" slovníků.
Problémy "papírových" slovníku, jako nosiče informací.
Tradiční "papírový" slovníky mají podle našeho názoru zásadní ě základní nedostatky, charakteristické pro tuto oblast lidské činnosti:
1. Čím větší je objem "papírového" slovníku, čím větší, kompletnější a důkaznější popis lexikálních významů, tím je obtížnější v používání.
Příkladem je 20ti tomný Oxfordský slovník. Pokuste se najít něco ve slovníku a okamžitě pochopíte, že čas strávený na hledání je příliš dlouhý.
2. Čím plnější a hlubší popis významy slov, tím slovník méně odpovídá současné jazykové a kulturní situaci.
Velmi dlouhý cyklus tvorby a modifikace papírových slovníků přivede k tomu, že hodnoty, příklady a překlady slov a výrazů se podstatně liší od reality. Změna jazyka je rychlejší, než dochází ke změnám v papírových slovníkách. Zejména je to typické pro hovorovou lexiku. Funkce fixace současného stavu jazyka mají malé slovníky, ale nové významy slov a jejich překlady, často odděleny od svých jazykových kořenů, špatně nebo libovolně vysvětlený.
A proto můžeme tedy s jistotou tvrdit, že "papírové" slovníky - toto už předešla etapa vývoje v oblasti výuky cizích jazyků. Kde je tedy ten výstup z této situace? Podle našeho názoru - je to rozvoj elektronických paměťových médií, zejména - elektronických kapesních slovníků.

Možnosti elektronických slovníků.
Elektronické slovníky umožňují překonat některé z uvedených problémů. Mezi nové funkce elektronického slovníku patři:
1. Mnohem větší možnosti zobrazení obsahu slovníkových článku (slova a jeho překlady), včetně možnosti částečného zobrazení podle různých kritérií, různé grafické nástroje, které se nepoužívají v běžných slovníkách.
2. Využití pro přístup k obsahu různých lingvistických technologií, jako jsou morfologické a syntaktické analýzy, full-textové vyhledávání, identifikace a syntéza zvuku, atd.

Z hlediska uživatelé smysl realizace v elektronickém slovníku všech těchto technologií spočívá v tom, že stává se možným rychle získat informace, která je obsažena někde v hlubinách slovníku a přímo odpovídá té žádosti, která je formulována uživatelem ve vhodné pro něho formě. Jako příklad, můžeme představit česko-anglický slovník společnost ECTACO ECz900T. Úplný popis funkcí slovníku je možné nalézt na adrese www.cz-slovnik.cz.

Neměli bychom však zapomínat, že elektronický slovník - to přece jen není kniha, to je skutečný pracovní přistroj, od něhož můžeme očekávat aktuality, přesnosti a snadnosti použití. Nová slova, termíny, a celé pojmy objevují se s hrozivou rychlostí a okamžitě nachází své místo v jazyce. Operativně odrážet všechny jazykové změny a dodatky(doplnění) v papírových slovníkách není možné z pochopitelných důvodů: příliš často je třeba opakovat celý multi-krokový a dráhy cyklus editování, předtiskové přípravy, a totiž samotného tisku.
Možnost rychlého doplnění / aktualizaci elektronického slovníku, nenáročnost na systémové zdroje, kompaktnost programu a relativní snadnost její vytvoření umožňují slovníkům Partner 900 společnosti ECTACO (www.ectaco.cz) zajistit maximální komfort, jak při výuce cizích jazyku, tak i při používání v jiných oblastech profesionální činnosti.